Volontè!

Se moun yo ki se fòs kanpay nou an a 100%

Nou ap bati yon platfòm ki gen divès moun nan kominote a ladan li epi nou ap travay ansanm pou nou pote yon nouvo lidèchip nan State House (chanm reprezantan). Èske ou vle ede nou atenn objektif la? Men kèk fason pou vin fè pati ekip nou an:

Enskri pou youn nan evènman nou yo

Nou konnen nou gen yon mesaj laviktwa men nou bezwen èd ou pou fè li pase. Èske nou kapab konte sou ou pou ede bay mesaj la?

Enskri nan Syèj Sosyal Vityèl nou an

Rete konekte ak benevòl parèy ou yo pou ou resevwa dènye nouvèl nan men Ekip Nichole la lè ou enskri nan Syèj Sosyal Vityèl nou an!

Montre Sipò ou

Èske ou vle pataje sipò ou a pou tout moun wè? Epi mande yon pankat pou lakou oswa pou fenèt pou yon livrezon san kontak.

Èske ou toujou ap chèche plis fason pou enplike ou?

Pa enkyete ou, nou gen plis bagay k ap vini byento!

Pwomès pou vote 1ye septanm!

Antre nan kowalisyon k ap pwogrese nou an ak angajman pou vote pou Nichole Mossalam nan premye mwa septanm nan.
[wpb-fmc-floating-menu]